Titlul proiectului: „3C – Calitatea Crează Competențe” – Calitatea în formare Crează Competențe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest

Beneficiar : Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba

Obiectivul general: Creşterea nivelului de competente profesionale si sociale ale personalului SPO la nivel inter-regional in vederea asigurarii calitatii serviciilor de ocupare furnizate clientilor, in special perfectionare si specializare in furnizarea serviciilor de ocupare integrate inovatoare (SOII) vizand masuri active de ocupare precum: consiliere profesionala, dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru someri si mobilitatea fortei de munca, cu accent pe furnizarea serviciilor de ocupare pentru somerii de lunga durata si grupurile vunerabile, cu dificultati de integrare/reintegrare pe piata muncii.

Obiective specifice:

1.Specializarea si perfectionarea personalului SPO implicat in furnizarea SOII prin masuri moderne de FP care sa-i permita depasirea unei „mentalitati limitate la indeplinirea stricta a functiilor administrative” si deschidere spre capacitatea de a se adapta noilor cerinte europene de furnizare a unor servicii inovatoare pentru ocupare.

2.Constientizarea necesitatii de inovare si dezvoltare a SOII promovate de SPO puternic influentata in prezent de conditiile economice si sociale.

3.Necesitatea promovarii in randul personalului SPO a unei atitudini pro-active fata de clienti, cu accent pe importanta acordarii de SOII personalizate, orientate spre cresterea abilitatilor si competentelor de ocupare ale acestora, incepand cu analiza profilului solicitantului si continuand cu dezvoltarea unui plan personalizat de actiune care sa aiba ca finalitate integrarea/reintegrarea pe piata muncii.

4.Asigurarea instruirii personalului SPO in vederea aplicarii in mod profesionist a unui pachet de SOII adaptat la cerintele pietei muncii inter-regionale/regionale/locale si la caracteristicile Regiunilor Centru, Vest si Nord-Vest; metodele si instrumentele moderne utilizate in promovarea noilor servicii integrate pentru clientii SPO, vor permite afirmarea noii identitati a SPO, vor identifica si valorifica toate oportunitatile de integrare de pe piata muncii in scopul promovarii depline a ocupabilitatii.

STADIU DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI