Prezentarea rezultatelor proiectului și a
contribuției adusă de fiecare dintre parteneri la
atingerea indicatorilor proiectului și ai POS DRU
Conferinta inchidere proiect
28 -30 iulie 2014
Felix,Oradea
Investeşte în oameni !
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritară nr.4 ModernizareaServiciului Public de Ocupare
Domeniul major de intervenţie nr. 4.2 – Formarea personalului propriu SPO
Titlul proiectului: ``3 C-Calitatea Crează Competee``-Calitatea în formare CreaCompetee profesionale de nivel european
pentru personalul SPO din Regiunile Centru,Vest și Nord-Vest``
POSDRU/113/4.2/S/121748